Home

Maken wijken beter!

Over Ons

Wie zijn wij?

De Wijkdokters is een breed inzetbare projectorganisatie, bestaande uit 4 Rotterdammers met vakkennis op het gebied van welzijn binnen een grootstedelijk kader, dat opereert op verschillende niveaus (van straat tot instanties).

Wat doen wij?

Wij bieden diensten aan op het gebied van beleid en advies, uitvoer van nulmeting en organisatie van het nieuwe welzijnswerk ook zijn wij inzetbaar in het uitvoerende gedeelte. Onze professionele achtergrond en overlappingen qua werkvelden stelt ons in staat ad hoc en adequaat te handelen, waarbij wij (de behoefte van) de burger centraal stellen. Hierbij zijn wij in de maatschappij als zijnde een intermediair tussen burger – instantie en vice versa.
Doordat wij gebruik maken van een integrale aanpak, kunnen wij meerdere doelgroepen ineens benaderen en vooruit helpen. Daarnaast pakken we niet alleen de problematiek van de doelgroep, aan maar nemen we ook gelijk de leefomgeving mee.

Diensten

Wat bieden we aan?

Voor overheden, corporaties en welzijnsorganisaties bieden wij diensten aan op sociaal-maatschappelijk vlak, waarbij onze ervaringen, expertise en onderzoeksmethoden inzetten voor optimale resultaten.

Concreet zijn er 3 pakketten:

  1. Korte duur; Max 1 jaar: projectcoördinatie / beleidsuitvoering / advisering/overdracht.
  2. Middellange duur; 1 jaar tot 2 jaar: projectcoördinatie / beleidsuitvoering / advisering/overdracht.
  3. Lange duur; meer dan 2 jaar: projectcoördinatie / beleidsuitvoering / advisering.

Daarnaast kunnen opdrachten aan ons uitbesteed worden of kunnen wij voor interventie of spoedoplossingen ingeschakeld worden. Uiteraard zijn andere vormen altijd bespreekbaar.

Onze doelgroep:

  • Kansarme burgersgroepen: Jongeren, Vrouwen, Ouderen, Allochtonen.
  • Burgers met welzijnshulpvraag (dus geen zorgvraag!)
  • Jongeren met kleinere delicten (geweld is de grens/delict had een financieel doel)
  • Burgers die zelf willen

Contact

Bedankt voor uw interesse in de wijk dokters. Met het formulier kunt u eenvoudig en vrijblijvend contact met ons opnemen. Nadat wij uw contact formulier hebben ontvangen, nemen we contact met u op om u te voorzien van de gewenste informatie. U verplicht uzelf tot niets en wij zullen onder geen beding de informatie delen of verspreiden. Volg ons op sociale media en blijf op de hoogte van ons nieuws.

info@dewijkdokters.nl
+31 6 111 111 11
Martinus Steijnstraat 19, ROTTERDAM